Header Metalna proizvodnja
  Pozicija: e-bih » Metalna proizvodnja » SARAJEVO »

Metalna proizvodnja SARAJEVO, BiH

Subjekti unutar "Metalna proizvodnja / SARAJEVO" kategorije - ukupan broj: 30 komACO d.o.o.

Ismeta Alajbegovića Šerbe 12, SARAJEVO

Agis Krovovi d.o.o.

Bakarevića 33, SARAJEVO

Albera d.o.o.

Put Famosa 38 - Hrasnica, SARAJEVO

Amix d.o.o.

Put Famosa 38, SARAJEVO

Amos d.o.o.

Tvornička 3, SARAJEVO

Amstutz - Produkt d.o.o.

Blažuj, Kovačevac 11, SARAJEVO

Bosnia Steel Center

Put Famosa 38, SARAJEVO

Bramont

Brodac 6, SARAJEVO

'Džea' d.o.o. Sarajevo - Galvanizacija

Halilovići 9, SARAJEVO

Edelstahl Prokrom d.o.o.

Ilidža - Vlakovo 108, SARAJEVO

Energoinvest - Comet D.D.

Ilidža -Tvornička 3, SARAJEVO

Energoinvest - Tvornica Dalekovodnih Stubova

Džema Bijedića 164, SARAJEVO

Favorit Trade d.o.o.

P.M. muslimana 16, SARAJEVO

Fence Ogradni Sistemi d.o.o.

Dž. Bijedića 160, SARAJEVO

Intermerkur d.o.o.

Ilidža, Stupska bb, SARAJEVO

Kerametal - Robna Kuća Sarajevo

Zmaja od Bosne 40, SARAJEVO

Kovinotehna d.o.o.

Tepebašina bb, SARAJEVO

M Metalik d.o.o.

Ali-pašina 16-18, SARAJEVO

Magros Metal D.D.

Mula Mustafe Bašeskije 10, SARAJEVO

Metalik d.o.o.

Džemala Bijedića br. 156, SARAJEVO

Metalka Metcom d.o.o.

Hamdije Kreševljakovića 60, SARAJEVO

Metalka Meting d.o.o.

Hamdija Kreševljakovića 60, SARAJEVO

Metaloprodukt

Vrelo Bosne 12, SARAJEVO

Polidol d.o.o.

Kotromanjića 3, SARAJEVO

SCH Schachermayer d.o.o.

Džemala Bijedića 156, SARAJEVO

Steel Commerce

Hamdije Kreševljakovića 56, SARAJEVO

'Trgosirovina' d.o.o. Sarajevo djelatnost 'Reciklaža', sekundarne sirovine

Halilovići 9, SARAJEVO

TTO - Tvornica tehnološke opreme d.o.o.

Velika drveta 1, SARAJEVO

Unis Pretis Nis D.D.

Vogošća, Igmanska bb, SARAJEVO

UNIS - Udružena metalna industrija d.d.

Envera Šehovića 54, SARAJEVOSponzorirani linkovi